Psykomotorisk fysioterapi

- på Føyka Fysioterapi

Vi kan tilby
Psykomotorisk Fysioterapi (PMF) på Føyka

Fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett-lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Dette gir grunnlag for en helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandlingstilnærming. Med utgangspunkt i funksjonsundersøkelsen og pasientens behov benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. PMF har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

PMF bygger på kunnskap om hvordan pust og spenningstilstander i muskulatur kan endres ut fra hvordan vi har det med oss selv, og i relasjon til andre. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager.

PMF retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og kan gi økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.