Kvinnehelse

Vi kan tilby fysioterapeuter med kompetanse innen kvinnehelse

  • fødselforberedelse og barseltid
  • bekkenløsning
  • bekkenrelaterte smerter under svangerskapet og etter fødsel
  • inkontinens
  • barnets utvikling, amming og riktige hjelpemidler
  • betydning av fysisk aktivitet og trening gjennom hele livet
  • ostoporose
  • smertelindring
  • Fysioterapeuten vil gi en grundig undersøkelse som gir grunnlag for videre behandling med ulike metoder og teknikker.

Fysioterapibehandlingen består av kunnskapsformidling, innføring i hensiktsmessig kroppsbruk og trening.