Neurac slyngebehandling

Metoden kan brukes i behandling av de fleste muskel- og skjelettplager og består av spesialutviklede øvelser i Redcord slynger/tau. Målet med øvelsene er å aktivere muskulatur, gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og oppnå bedre funksjon. Metoden fokuserer på årsaken bak problemene og ikke bare symptomene. Neurac-behandling er normalt helt smertefri og uten negative bivirkninger.